Реклама

Реклама и медийни партньорства

Търговски отдел реклама:
news24sofiaeu@gmail.com,
359+ 0877/685/520

Сваляне на статия – 1500 лв.
Сваляне на видео – 1700 лв.
Сваляне на снимки– 100- лв.
Сваляне на аудио запис – 1000 лв. за 7 дни

Banner 312×424 px
(ПОД ГЛАВНОТО ЛОГОТО НА ВСЯКА СТРАНИЦА НА NEWS24sofia.eu)
Типове банери:
ИМПРЕЦИЯ/АНИМАЦИЯ
Неограничен брой импресии – 150 лв./ден
СТАТИЧЕН ИМИДЖ/СНИМКА: 80 лв./ден

Banner 624×848 px (всички страници, ГОРЕ ВДЯСНО)
Типове банери:
ИМПРЕЦИЯ/АНИМАЦИЯ
Неограничен брой импресии – 100 лв./ден
СТАТИЧЕН ИМИДЖ/СНИМКА: 60 лв./ден

Banner 624×848 px (всички страници, ДОЛУ ВДЯСНО)
Типове банери:
ИМПРЕСИЯ/АНИМАЦИЯ
Неограничен брой импресии – 90 лв./ден
СТАТИЧЕН ИМИДЖ/СНИМКА: 50 лв./ден

Banner 728×90 px (първа страница, над рубрика ТОП НОВИНИ)
PR Статия –400 лв./ден
PR Статия, написана от редактор – 600 лв./ден
Банери (статични изображения) на всяка друга страница освен първата:
Под логото на сайта: 20 лв./ден
Горе вдясно: 15 лв.ден
Долу вдясно: 12 лв./ден
Изработка на видеоклипове:

За 30 секунди – 800 лв.
За 45 секунди – 900 лв.
За 60 секунди – 1000 лв.
За 90 секунди – 1100 лв.

Излъчване на видеоклип
Първа позиция в рубрика ВИДЕО
– 200 лв. за един ден
– 300 лв. за два дни
– 500 лв. за 5 дни
– 1000 лв. за 7 дни

Втора, трета, четвърта, пета позиция Рубрика ВИДЕО
– 150 лв. за един ден
– 250 лв. за два дни
– 400 лв. за 5 дни
– 600 лв. за 7 дни

Комбиниран рекламен пакет (в рамките на един месец):
Първи пакет:

 • Видео рекламен клип до 30 секунди
 • Анимиран банер под логото на първа страница
 • ПР журналистически материал с видео репортаж
  Цена: 3 000 лв.
  Втори пакет:
 • Видео рекламен клип до 45 секунди
 • Анимиран банер под логото на първа страница
 • Статичен банер вдясно горе на всички страници на сайта освен първа
 • Цена: 3 500 лв.

Трети пакет:

 • Статичен банер вдясно горе и долу на всички страници на сайта
 • Отразяване на рекламно събитие/ лайф стрийминг
 • Участие като гост по тема избрана от госта в живо предаване на медията
  Цена: 4 000 лв.

За една седмица (7 календарни дни) :

 • Първи пакет: 600 лв.
 • Втори пакет: 800 лв.
 • Трети пакет: 1100 лв.