НАШИТЕ КОНТАКТИ

Информационна агенция News24sofia.eu България

Пишете електронно на agencynews24@gmail.com, традиционно до News24sofia.eu или се обадете на редакционен номер директно с редакцията на тел. 087 640 8349.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

Главен редактор: 

Нина Александрова

Редактори:
Елена Иванова
Татяна Димитрова

Репортери:
Тодор Стефанов
Петър Христов
Гергана Александрова
Антония Иванова
Алекс Иванов

Свят:
Александрина Герогиева
Гергана Станчева
Ангел Петров

Анализи и коментари:
Тодор Стефанов
Елена Тодорова

Спорт:
Божидар Петков
Симеон Иванов

Фотографи:
Светломир Стоянов
Кирил Балдев
Андрей Велчев

Видео:
Александър Илиев

Модератори:
agencynews24@gmail.com

Форма за докладване на проблем по сайта

Реклама в News24sofia.eu
тел. 087 640 8349
agencynews24@gmail.com