НАШИТЕ КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТ с News24sofia.eu

Ръководен екип на News24sofia.eu
(agencynews24@gmail.com)

Управляващи редактори – Павлн Георгиев, Катя Илиева

Редактори „Политика и Икономика“ – Киро Иванов, Даниела Илиева

Екип на News24sofia.eu

Политика
Огнян Георгиев, Мирела Веселинова

Криминални
Тодор Стефанов, Петър Генов

Икономика
Калина Горанова

Международна икономика и политика
Марина Станева, Петър Карабоев

Компании
Теодора Василева, Десислава Николова, Калина Горанова

Предприемач
Мара Георгиева

Финанси и пазари
Николай Стоянов, Мария Иванова

Общество
Зорница Стоилова,

Медиа и реклама
Весислава Антонова

Технологии
Константин Николов

Стоки и продажби
Зорница Маркова

Здравеопазване
Десислава Николова

Фоторепортери
Светломир Стоянов, Васил Димитров, Петър Хирстов

Дизайн и графични елементи

Валентин Генов

Реклама и комуникации

Дани Игнатов

Адвокат, защитаващ авторските права на сайта

Даниела Никифорова