Предвиждат глоби за болниците през 2021 г., ако откажат да преструктурират звена за COVID

Views 1514
0 0

Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по представените законопроекти в здравната сфера, които са част от държавния бюджет за 2021 г. Това е резултатът от днешното онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от Министерския съвет.

Синдикатите и КРИБ подкрепят проектобюджетите за 2021 г., като изразяват бележки и предложения за промени.

От АИКБ и БСК не подкрепят проекта за държавен бюджет, а БТПП и ССИ се въздържат. По проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване ССИ и КРИБ – подкрепят, АИКБ – се въздържа БСК и БТПП – не подкрепят.

Синдикалните и работодателските организации единодушно подкрепят проектобюджета на НЗОК за 2021 г., но от АИКБ не го подкрепят.

Онлайн заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (Тристранката) бе свикано от вицепремиера по икономическата и демографската политика Марияна Николова.

Социалните партньори обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от министъра на финансите Кирил Ананиев.

Приоритетите на Бюджет 2021 са политика на доходите, образование, здравеопазване и пенсионна политика.

Ако болниците откажат да преструктурират звена за лечение на COVID, могат да бъдат глобени и да им спре плащането от Здравната каса.

С измененията в Закона за здравето се дават възможности на областните управители да взимат решения на местно ниво в условията на извънредната епидемична обстановка. Прецизират се и разпоредбите относно новата система на медицинската експертиза с цел постигане на ефективна работа на ТЕЛК и НЕЛК.

Важна промяна в ЗЗО е предвиденото задължение НЗОК да заплаща за онко-лекарствата най-ниската цена, с което да се постигне ефективно използване на средствата от НЗОК. Предлага се и нов режим на медицинските изделия – заплащане от НЗОК също на най-ниската цена.

С промените в ЗЛПХМ се регламентира Министерството на здравеопазването да договаря доставките на ваксини срещу СПИН, туберкулоза и др. Предвидено е прецизиране на кодовете са съответните лекарствени продукти.

Допълнително осигурените пари в здравната система са:

 • 65,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на персонала в структурите на МЗ и НЗОК, в т.ч. и за извънреден труд;
 • 48,9 млн. лв. субсидии за лечебните заведения за болнична помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • 326,6 млн. лв. за здравноосигурителни плащания;
 • 75 млн. лв. – за осигуряване на ваксина срещу COVID-19;
 • 50 млн. – за изграждане на Национална педиатрична болница.

Предложенията на кабинета „Борисов-3“ за политиката на доходите в Бюджет 2021 са няколко. Предвижда се увеличаване на минималната работна заплата от 610 лв. – на 650 лв., считано от 1 януари 2021 . и удвояване на парите на педагогическите специалисти спрямо 2017 г. Предвижда се да бъдат планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% (от 1.08.2020 г.) на служителите от администрацията, натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия.

С 10% ще е увеличението на заплатите на служителите, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството. Ще има увеличение на парите и на тези, които са на изборни длъжности по реда на законодателно регламентирания механизъм.

За образование са предвидени:

 • 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на учителите и 57,8 млн. лв. – за непедагогическия персонал;
 • 70 млн. лв. – за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища;
 • 38 млн. лв. – за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата в задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за децата, които не са приети в детски градини, поради липса на места в държавните и общински градини и училища;
 • 36 млн. лв. – за разширяване достъпа и обхващане в задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца;
 • 20 млн. лв. – за модернизацията на училищните кабинети и изграждане на STEM среда;
 • 65,9 млн. лв. – за продължаване на реформите и осигуряване на устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование, в т.ч. 48,7 млн. лв. – за увеличение на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища.

В социалната политика проектобюджет 2021 предвижда 10 млн. лв. – за активна политика на пазара на труда; 300 млн. лв. – за продължаване на мярката „60/40“; 297,3 млн. лв. – за увеличението на парите за краткосрочни обезщетения за безработица (увеличението от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетението за безработица);

 • 73 млн. лв. – за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при дистанционно обучение и изчерпани възможности за платен отпуск на родителите и невъзможност да работят дистанционно;
 • 390 млн. лв. – за отпадане на доходния критерий за достъп до месечни помощи по отглеждане на деца до завършване на средно образование;
 • 10 млн. лв. – за целеви помощи за отопление;
 • 21,4 млн. лв. – за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за личната помощ; 122 млн. лв. – за механизма за личната помощ по същия закон и 79,7 млн. лв. – за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност;
 • 47 млн. лв. – за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. годишно за пенсионери с размер на пенсията от 300 лв. до 369 лв. (линията на бедност за 2021 г.)

За пенсионерите Бюджет 2021 осигурява 474 млн. лв. – за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. – на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г. Предвиждат се 94 млн. лв. – за увеличение на максималния размер на получаваната една или повече пенсии от 1200 лв. – на 1440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за актуализация, включително новото осъвременяване на пенсиите от 5%, считано от 1 юли 2021 г.; 318 млн. лв. – за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г.

Други приоритети са политиката в областта на отбраната, както и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми.

На заседанието като следващи точки бяха обсъдени проектобюджетите на ДОО, на НЗОК. С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за Държавно обществено осигуряване (ДОО) се предлагат промени, които целят постигане на ясна регламентация на контролната дейност на органите на Националния осигурителен институт (НОИ), също така се предвижда автоматично служебно преизчисляване на пенсиите.

Надзорният съвет на НЗОК да може да гласува увеличение на средствата за болнична медицинска помощ и в тази връзка се предвижда възможност за допълнителни средства по бюджета на НЗОК по реда на Закона за публичните финанси, е предложението в проектозакона за НЗОК за 2021 г.

Както и на предишната година отново чрез Преходни и заключителни разпоредби в един закон се предлагат промени в други закони.

В преходни и заключителни разпоредби в законопроекта за Здравната каса, са предвидени и промени в Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Контакти и информация за автора:

Репортер по темата: Петър Димитров

editor
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Next Post

За 150 млн. лева е нелегалният дърводобив у нас през 2019 г.

Центърът за изследване на демокрацията представи Годишна оценка на заплахите от организирана престъпност в България през 2019 г. Оценката се извършва за трета поредна година и разглежда актуалното състояние на различни криминални пазари у нас, както и тенденциите в развитието им. Наблюдава се общ спад в обема на доходите от […]