КЕВР въвежда единна цена за излишък и недостиг на балансиращия енергиен пазар

News24sofia.eu
Views 1833
0 0

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е провела обществени обсъждания на проекти на правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и на Правилата за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ). Проектите и докладите на ангазираната работна група са публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации.

С промените по отношение на търговията с електрическа енергия се въвеждат нови моменти във функционирането на балансиращия пазар у нас, а нормативната ни база за доставката на балансиращи услуги се привежда в съответствие с измененията в националното законодателство и с актовете на ЕС за установяване на насоки за електроенергийно балансиране и за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия.

С промените в Методиката за определяне на цени на балансиращата енергия се въвежда единна цена за излишък и недостиг на балансиращия пазар, съобщиха от КЕВР.

Въвежда се и 15-минутен интервал за сетълмент, като по този начин се създава възможност участниците на пазара да могат да се балансират възможно по-близко до реално време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансиращи услуги.

Според регулатора така се постига по-справедливо разпределение на разходите при недостиг между търговските участници на пазара на електрическа енергия. От КЕВР обясняват, че това ще доведе до постигането на целта за енергийни доставки при минимални разходи, което е приоритет в Закона за енергетиката и допринася за изпълнението на основната цел на ЕС в електроенергетиката – създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, за повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени. От Комисията за енергийно и водно регулиране допълват, че промените допринасят и за обединяването на балансиращите пазари в ЕС и създаване на повече възможности за обмен на услуги по балансиране, а с тях се създават и условия за повишаване на експлоатационната сигурност на електроенергийната система в страната и се улеснява работата на борсовия пазар на електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. С въвеждането на 15-минутен период на сетълмент се цели да се насърчи разработването на търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка.

Проведено е второ обществено на проекта за Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, изготвен по внесени предложения от оператора на организирания борсов пазар – БНЕБ ЕАД.

От КЕВР обясняват, че промените се налагат заради динамично променящите се условия на пазара на електрическа енергия, ръста на цените на енергията и необходимостта от ефективно управление на финансовия риск. От регулатора допълват, че измененията са необходими и съгласно изискванията на Регламент 2019/943, както и поради специфични изисквания за фактуриране на сделките, регламентирани в данъчното законодателство.

Очаква се промените да допринесат за по-ефективната работа на борсовия оператор, по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-голяма конкуренция между производителите и търговците, а по-големият потенциален пазар за продажбите и покупките да повиши надеждността на пазара на електрическа енергия и да бъдат в интерес на всички търговски участници в него, включително и на крайните клиенти.

Създава се възможност за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и се дефинира понятието „петнадесетминутен продукт“ с цел прилагане изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент ЕС) 2019/943, според който периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. Според регулатора след промените операторът на организирания борсов пазар ще може по-ефективно да управлява финансовия риск, предвид динамиката на пазара на електрическа енергия и наблюдаващия се ръст на цените на енергията.

С изменение на чл. 13 и други свързани с него разпоредби от ПРОБПЕЕ се въвежда самофактуриране от страна на БНЕБ ЕАД, тъй като заради ДДС самофактурирането трябва да се осъществява чрез самостоятелно споразумение, подписано от страните. В тази връзка промените в ПРОБПЕЕ създават правно основание за сключване на такова споразумение между БНЕБ ЕАД и търговските участници, което е елемент от регистрацията на търговски участник на пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по двата проекта в 14-дневен срок.

Решенията на КЕВР за приемане на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат взети на закрито заседание на 30 август 2022 г., след което двата нормативни акта ще бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“.

Контакти и информация за автора:

News24sofia.eu

News24sofia.eu е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания „Нюз 24“ ЕООД. Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал News24sofia.eu е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, News24sofia.eu винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. News24sofia.eu показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.
administrator
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Next Post

Борислав Сандов уверява, че България няма да загуби пари за довършване на АМ "Струма"

България няма да загуби пари заради забавянето на строежа на АМ „Струма“. В това увери бившият екоминистър и вицепремиер по климатичните политики Борислав Сандов пред БНР. Спекулативно е твърдението за загуба на средства или финансова щета за сметка на България, каза той. Повод за думите му са коментари, че заради

Read More »