Еврокомисията ще съди България заради неизпълнение на правилата по Натура 2000

Екип на News24sofia.eu
Views 941
0 0
Снимка: архив БГНЕС

Еврокомисарите решиха да сезират Съда на ЕС заради неизпълнение на задължения на България по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, съобщиха от ЕК.

Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.

Процедурата за нарушение срещу България за неизпълнение на задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директивата за местообитанията бе започната на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище.

За да преодолеят определените от ЕК слабости в началото на наказателната процедура през януари 2019 г. са подготвени промени в Закона за биологичното разнообразие. Той въвежда нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Законопроектът е внесен за разглеждане в 44-то Народното събрание и приет на първо четене.

Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на МС за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-то НС.

От Комисията отчитат, че процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Затова към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК бе стартирала наказателни процедури срещу 12 държави-членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза.

Становището на Комисията е, че независимо от обявяването на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна през 2007 г. в България не е спазен крайният срок – края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за обявяване на общо 229 защитени зони. ЕК счита също така, че не са определени специфични за зоните подробни цели на опазване за защитените зони за местообитанията.

В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. Към настоящия момент са обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди за обявяване на 186 защитени зони за местообитанията.

Те са нанесени в публичния регистър, достъпен на страницата на МОСВ.

За останалите 43 защитени зони е прието Решение на МС от лятото на тази година за промяна на границите им, които се очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата.

В българското екоминистерство тече процес за приемане на пилотно разработени специфични цели за две защитени зони. Тяхното съдържание е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Възложено е разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 64 защитени зони, като 43 от тях са със срок за разработване до края на месец ноември 2021 г. Предприети са действия за възлагане разработването на цели за още 22 зони.

Подготовката на специфични и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Контакти и информация за автора:

Екип на News24sofia.eu

News24sofia.eu е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания „Нюз 24“ ЕООД. Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал News24sofia.eu е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, News24sofia.eu винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. News24sofia.eu показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.
administrator
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Next Post

Край на гонките: Софка взима колата на Лоренцо

Софи Маринова ще вземе колата на сина си Лоренцо, ако разбере, че продължава да кара с бясна скорост. Наследникът на ромската перла се похвали как фучи на Околовръстното шосе в София. Лоренцо сподели клипа в социалната мрежа. От него ясно се вижда, че младият певец шофира с близо 230 км/ч […]