ДНСК ПРЕД NEWS24sofia.eu: Не сме виновни за смъртта на Людмил

Ето и цялото съобщение на ДНСК изпратено до редакцията на News24sofia.eu:

Прочитания 99453
1 2
Снимка/източник: Информационна агенция News24sofia.eu / Васил Димитров/

Администрацията на ДНСК обяви в писмо след запитване на Информационна агенция News24sofia.eu, че няма нищо общо с тока-убиец, причинил смъртта на 16-годишния Людмил.

След като миналата седмица стана ясно, че писма от шефа на болница „Св. Иван Рилски“ проф. Дечо Дечев са валели още от 2018 г. за незаконните павилиони на територията на лечебното заведение, включително до ДНСК, днес от агенцията категорично отрекоха да имат нещо общо с казуса. За тях будките не са строителни обекти и съответно не подлежат на контрол.

Ето и цялото съобщение на ДНСК изпратено до редакцията на News24sofia.eu:

„Съгласно действащата нормативна уредба, преместваемите обекти – търговски павилиони, разположени на територията на Столична община, не представляват строежи, не попадат между посочените категории строежи в Закона за устройството на територията и не подлежат на контрол от органите на ДНСК.

Павилионите се поставят върху държавни и общински имоти въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината и разрешение за поставяне, издадено по ред установен с наредба на общинския съвет. Преместваемите обекти могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

В чл. 57а от ЗУТ е разписан редът за упражняване на контрол само от общинската администрация, като правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти са предоставени на кмета на общината. В т. 2.2. от заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на кмета на СО, правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ са предоставени на директора на дирекция „Общински строителен контрол“ (ДОСК) СО. Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. е изменена и допълнена със заповед № СОА19-РД09-934/01.07.2019г. на кмета на СО, като с нова т. 1.35. правомощията за издаване на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ са предоставени и на Главния архитект на СО.

В ЗУТ и в Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, на територията на Столична община, не е предвидена възможност за узаконяване (легитимиране) на поставени в нарушение на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ преместваеми обекти – търговски павилиони и временните връзки към тях и същите, когато да незаконни, подлежат единствено на премахване от органите на общината.

В ДНСК е образувана административна преписка № СО-1286/2018г. във връзка с постъпило писмо изх. №1044/14.05.2018г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – д-р Дечо Дечев (по това време изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“), за наличие в двора на болницата – УПИ III-държавна собственост, кв. 387Б по плана на гр. София, на два преместваеми обекта – павилиони за извършване на търговска дейност без разрешения за поставяне. С писмото се иска становище на ДНСК относно „необходимите действия с цел привеждане на посочените два преместваеми обекта в съответствие с нормативните изисквания“.

С писмо изх. № СО-1286-02-245/21.05.2018г. на ДНСК писмото от д-р Дечо Дечев е изпратено по компетентност на кмета на район „Триадица“ – Столична община (СО), с нареждане за извършване на проверка на място и по документи и предприемане на действия за законосъобразно приключване на случая, като при установени нарушения следва да се образуват административнонаказателни производства срещу нарушителите.

В отговор на писмото на ДНСК, с писмо изх. № Към РТР18-МЦ29-17-(3)/15.06.2018г. на г-н Антоний Кръстев – зам.-кмет на район „Триадица“ – СО, ДНСК и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ са уведомени за съставени от районната администрация констативен акт № I от 12.04.2018г. и констативен акт № II от 12.04.2018г., с които е образувано административно производство за премахване на двата павилиона по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Посочено е, че съставените констативни актове, на основание заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на кмета на СО, са изпратени по компетентност на бившия директор на дирекция Д ОСК – СО – арх. Влади Калинов за предприемане на последващи действия.

Последващ контрол по образуваното административно производство за премахване на павилионите, до законосъобразното приключване на случая се упражнява от кмета на район „Триадица“ – СО по отношение на констативните актове, а относно заповедите за премахване от директора на Д ОСК при Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО.

News24sofia.eu припомня, че през 2018 г. кмет е инж. Николай Терзиев (ГЕРБ).

Във връзка с изявления в медиите на различни служители от общинската администрация уведомяваме, че от ДНСК не са давани никакви указания, в т.ч. и с писмо изх. № СО-1286-02-245/21.05.2018г. на ДНСК до кмета на район „Триадица“ – СО, за узаконяване (легитимиране) на павилионите, находящи се на територията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, а единствено за предприемане на действия за законосъобразно приключване на случая (премахване на незаконните павилиони) и за образуване на административнонаказателни производства срещу нарушителите.

В случая правомощията за предприемане на действия по реда на чл. 57а от ЗУТ за премахване на незаконните павилиони и временните връзки за тях към електропреносната, водоснабдителната и др. мрежи на територията на гр. София, са предоставени по ЗУТ и наредбата на СОС на общинската администрация, на директора на ДОСК – СО и главния архитект на СО, т.е. е изцяло извън правомощията на ДНСК.

В заключение следва да се отбележи, че изработването и одобряването на схеми за поставяне, одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за поставяне, въвеждането в експлоатация, контролът и издаването на заповеди за премахване на незаконни преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност и на временните връзки на техническата инфраструктура към тях, съгласно действащата нормативна уредба, са изцяло в правомощията и от компетентността на общинската администрация. ДНСК няма правомощия по ЗУТ да упражнява административен контрол върху горепосочената дейност“.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
2
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
2
Angry
Angry
2
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Next Post

ИЗВЪНРЕДНО В NEWS24sofia.eu! Пожар в жилищен блок в София, има пострадал

Огънят е избухнал в апартамент в кв. "Люлин"