Депутатите се затрудниха с концесиите в сферата на националната сигурност

Те приеха на първо четене закона за концесиите

Прочитания 8422
0 0
Снимка: БГНЕС

Депутатите приеха на първо четене закона за концесиите. При спазване на националното законодателство и изискванията на директивите се прецизира обхвата на закона с посочване на всички възлагащи органи и възложители, като се дават дефиниции на термините „доминиращо влияние“, „изключително право“, „местни органи“, „регионални органи“, „публичноправна организация“, „свързано предприятие“, „специално право“ и се допълва определението за „публично предприятие“, а думите „публичен орган“ се заменят с „възлагащ орган или възложител“.

Във връзка с разширяването на кръга на субектите се уточняват и изключенията от приложното поле на закона спрямо определени концесии за строителство или концесии за услуги. Законопроектът прецизира и редица понятия като „концесия с трансграничен интерес“ и „концесия без трансграничен интерес“, целящи улесняване на прилагането на закона.

За постигането на пълна хармонизация с разпоредбите на европейското законодателство се конкретизират основанията за изключване на кандидат или участник и се предвижда възможността възлагащият орган или възложителят по собствена преценка да не изключва участник, който е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, когато при спазване на предвидените изисквания се установи, че въпросният икономически оператор ще е в състояние да изпълни концесията.

С проекта за закон се отменя императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице и се предоставя възможност на възложителя да прецени необходимостта от включването й в договорите за концесия.

Прецизират се изискванията за предоставяне на информация на кандидатите и участниците, като се гарантира своевременно уведомяване за взетите решения относно възлагането на концесия, включително информация за спечелилия кандидат, основанията за отхвърляне на заявлението или офертата му и основанията за всяко решение да не се възлага договор.

С предложените промени в приложение № 2 се допълват дейностите, за изпълнението, на които може да се възлага концесия за услуги и се предлага включването на добив на нефт или газ, както и проучванията и добивът на въглища и на други твърди горива.

За осигуряването на по-качествено и всеобхватно извършване на мониторинг и предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане, на концесии се предлага дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет да извършва мониторинг на концесиите, когато стойността е над европейския праг и се въвежда забрана за определяне на най-висок размер на инвестициите като критерий за възлагане.

Със законопроекта се прецизират условията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер и изискванията за съдържанието на протокола. Предлага се също проверката на декларираните със заявлението факти и обстоятелства да се извършва от концедента при подписване на договора за концесии.

С предложените изменения се конкретизира редът за откриване на партида за двата вида концесии – над и под европейския праг и се регламентира задължението на концедентите за приемане и обработване на електронни фактури, като с изрична разпоредба се дефинира съдържанието им.

Предвижда се отпадане на концесиите за ползване от обхвата на Закона за концесиите, като с това се цели изпълнение на изискванията на европейското законодателство и улесняване на концедентите при класифициране на концесията.

Със законопроекта се уточнява, че експлоатацията на услугите включва и правото на концесионера да извършва една или повече стопански дейности, различни от услугите, които са възложени за предоставяне и управление, като по този начин се осигурява възможността за възлагане на концесия за обекти, които са държавна или общинска собственост.

Проблем за депутатите се оказаха текстовете за концесията в сферата на националната сигурност. Кално законодателство, така определиха промените от ДПС . Националната сигурност не може да се дава на концесия, категоричен бе Джейхан Ибрямов. Той видя корупция с концесиите.

Милен Михов от ОП не се съгласи с констатациите. Христо Гаджев от ГЕРБ обеща текстът за концесия в отбраната и сигурността да отпадне.

Контакти и информация за автора:

Репортер по темата: Тодор Стефанов

Тодор Стефанов е най-разпознаваемото лице на „новата“ българска журналистика. Той е един от първите представители на младата журналистиката в България и е от малцината, които преди повече от няколко години насочиха прожекторите към живота на т.нар. „изгонените сираци”. Наричат го скандален, нецензурен, циничен, но думата, която го определя е една – истина. Стефанов винаги показва истината, дори, когато тя не се харесва на никого. Култовите му текстове в най-успешните български вестници са четени от млади поколения българи. Името на Стефанов отдавна вече е нарицателно, заради скандалните му електронни репортажи, необикновените статии за обикновени хора и обществените експерименти, които той провежда – и в медиите, и на хартия. Разкритията на Тодор Стефанов, относно случващото се в социалните домове с изоставените български деца, също са пример за постоянството в работата му. Данните за тези ужасяващи злоупотреби стигат и до Европейския Парламент, с което мащабът на журналистическата му работа се увеличава значително.
administrator
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Вашият коментар

Next Post

Разбиха престъпна група за фалшиви пари и документи (СНИМКИ/ВИДЕО)

Общо 6 души са задържани за производство и разпространение на фалшиви пари в различни валути, както и на български лични документи. Четирима от тях са обвинени за участие в организирана престъпна група и вторични престъпления, а двама само за вторични престъпления. Това обяви изпълняващ функциите ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова на брифинг пред

Read More »