Депутатите са заеха със закона за МВР

С проекта се предлага подобряване на организацията

Views 287
0 0
Снимка: Информационна агенция News24sofia.eu

Депутатите подхванаха закона за МВР. Основна цел на законопроекта е извършване на реформи, целящи подобряване ефективността в дейността на МВР, както и прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби в ЗМВР, както и изменения и допълнения в други закони, свързани с функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи.

С проекта се предлага подобряване на организацията на структурите в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници, неутрализиране на взривни вещества и устройства, опазване на обществения ред, осъществяване охрана на специални товари. В тази връзка е предвидено създаването на нова

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която да бъде юридическо лице. В състава и следва да се включат досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“. С това ще се постигне по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване на принципите на йерархичност и субординация.

Отчетено е, че криминалистичните доказателства са от съществена значимост в борбата с престъпността. Предвидени са разпоредби, свързани с осъществяването на експертно-криминалистичната дейност, внедряване на нави методики основани на модерни научни методи и подходи, повишаване качеството на експертизите и анализите, извършвани от Научноизследователския институт по криминалистика.

Предвижда се служебните правоотношения на част от служителите, осъществяващи експертно-криминалистичнита дейност да бъдат уредени със ЗМВР, а не със Закона за държавния служител. Това е и предложението за служителите от Института по психология.

Предвидени са изисквания за специализирана техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението и е създадено изрично правно основание за издаване на подзаконов акт, който да предвиди специфични стандарти за използването на техника и средства.

Регламентира се и Центърът за професионално обучение към Главна дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението“, като по този начин ще се изпълнят изискванията по Закона за професионалното образование и обучение и ще се създаде възможност за получаване на необходимите акредитации.

Предвидено е и правоотношенията със служителите от дирекция „Инспекторат“ да бъдат уредени със Закона за държавния служител, което съответства на упражняваната от тях дейност.

Друга цел на законопроекта е недопускане назначаването на лица на държавна служба при установена зависимост или злоупотреба с наркотични вещества и аналози, както и при отказ да бъдат изследвани. Предвидена е и разпоредба за временно отстраняване на служител, който се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество.

Контакти и информация за автора:

Репортер по темата: Тодор Стефанов

Тодор Стефанов е най-разпознаваемото лице на „новата“ българска журналистика. Той е един от първите представители на младата журналистиката в България и е от малцината, които преди повече от няколко години насочиха прожекторите към живота на т.нар. „изгонените сираци”. Наричат го скандален, нецензурен, циничен, но думата, която го определя е една – истина. Стефанов винаги показва истината, дори, когато тя не се харесва на никого. Култовите му текстове в най-успешните български вестници са четени от млади поколения българи. Името на Стефанов отдавна вече е нарицателно, заради скандалните му електронни репортажи, необикновените статии за обикновени хора и обществените експерименти, които той провежда – и в медиите, и на хартия. Разкритията на Тодор Стефанов, относно случващото се в социалните домове с изоставените български деца, също са пример за постоянството в работата му. Данните за тези ужасяващи злоупотреби стигат и до Европейския Парламент, с което мащабът на журналистическата му работа се увеличава значително.
administrator
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
Next Post

„Атака“ против да се дават на ишлеме социалните услуги

Депутатите от „Атака“ внасят Закон за отмяна на Закона за социалните услуги. Това съобщи на брифинг в парламента Десислав Чуколов. Това не е първата подобна инициатива на националистите. Той припомни, че властта е обещала законът да бъде отложен и подложен на широко обществено обсъждане. Това обаче не се е случило. […]